Registrácia pretekárov klubTKNZ - TK Nové Zámky, 31.12.2024

Nové Zámky, Triatlonový klub

Začiatočník - ten, kto sa zatiaľ systematicky nevenoval športu
Prechod z plávania - ten, kto sa systematicky venoval plávaniu
Prechod z iného športu - ten, kto sa systematicky venoval inému športu
Amatérsky triatlon pretekári vyznávajúci „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“
Výkonnostný triatlon
Funkcionár (rozhodca, organizátor)

PrihláškaZoznam prihlásených a platbyInformácie


Vyplňte prihlášku


Ak ste už registrovaná/ý v národnom zväze - Slovenskej triatlonovej únii (STÚ), zadajte číslo licencie a následne si aj aktualizujte svoje konto v STÚ a vložte si klubovú príslušnosť "TTKNZ - TK Nové Zámky". Inak po dokončení registrácie do klubu sa registrujte aj do STÚ, postup nájdete aj v potvrdení registrácie do klubu, odporúčame registráciu do STÚ vykonať hneď po dokončení tejto registrácie. Toto je potrebné pre účely registrácie v Slovenskej triatlonovej únii (STÚ), pretože podľa výkladu nového zákona o športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu akceptuje vo výkaze členskej základne pretekárov a odborníkov iba osoby s uvedeným rodným číslom, ktoré zadávate do formuláru na registráciu STÚ. Od počtu platných registrovaných a zároveň súťažiacich osôb je potom závislá výška dotácie od štátu pre STÚ používaná na organizovanie súťaží a podporu nášho športu.
Deň:  Mesiac:  Rok:

Zadajte štát/krajinu, ktorú reprezentujete (zbyčajne podľa občianstva).
Zadajte krajinu bydliska.

Na tento email Vám príde potvrdenie registrácie, v ktorom nájdete aj ďalšie pokyny. Email bude využívaný výlučne pre potreby registrácie.

Na toto tel. číslo Vás budeme kontaktovať v prípade nevyhnutných okolností.
Prehlasujem, že ak sa registrujem ako pretekár, tak môj zdravotný stav zodpovedá požiadavkám a nárokom triatlonovej prípravy.
Vyhlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených na prihláške pre potreby Triatlonového klubu Nové Zámky a registrácie v Slovenskej triatlonovej únii, ako národného športového zväzu, ktorého členom je aj TK Nové Zámky.
Súhlasím so stanovami klubu a podmienkami o platení registračných príspevkov.