Názov pretekov - kompletný, 10.09.2000

Nové Zámky, krytá plaváreň Relax centrum, mapa

Popis pretekov
Môže byť aj viac riadkov aj formátovanie tučné písmo, ...
K pretekom sa pridáva ešte: - dátum
- link-odkaz na web stránku pretekov (po kliknutí na názov pretekov)
- miesto aj možnosťou link-odkazu na mapu
- termín na ukončenie prihlasovania
- termín na ukončenie aktualizácie prihlášky, odhlášky
- mailova adresa, kam bude doručovaná kópia potvrdenia prihlášky
- podpis do mailu pre potvrdenia prihlášky
- či chceme generovať osobitný variabilný symbol pre platby, popis k platbe
- zoznam iných partnerských pretekov
Ďalšie veci k prihláške
- zoznam kategórií / podľa veku / vzdialenosti / ... Pozor! rok pretekov v ukážke je nastavený na 2000
- aké údaje potrebujeme k prihláške - meno, ...

Chceli by ste takýto prihlasovací formulár na Vaše podujatie?

Napíšte svoju predstavu/návrh do tohto dokumentu
a poslite ho na adresu prihlasky.navrh@tknz.sk


PrihláškaZoznam prihlásenýchInformácie


Vyplňte prihláškuDeň:  Mesiac:  Rok:

Systém automaticky vyznačí kategóriu podľa roku narodenia a pohlavia. Ak chcete zmeniť kategóriu (napr. ostaršenie alebo Fit), tak to urobte až po vyplnení roku a pohlavia. Zmeniť kategóriu je možné iba podľa pravidiel súťažného poriadku.

Zadajte svoj najlepší tohtoročný čas v šprint triatlone v tvare h:mm (h=hodiny, mm=minúty). Tento čas bude slúžiť pre zaradenie do štartov A(profi)/B(amatér) pre mužov. Kto neuvedie čas, bude zaradený do B štartu.
Write your season best time in sprint distance triathlon in format h:mm (h=hour, mm=minutes). By this time we will classified you into men's starts A(profi)/B(amateur). Who don't provide a time will be classified into B start.

Ak ste bez klubovej príslušnosti, tak vyplnte mesto resp. obec alebo organizáciu, ktorú chcete reprezentovať.
Toto bude môj prvý štart na triatlone
This will be my first triathlon
Táto súťaž je určená pre začínajúcich nováčikov v poli pretekov triatlonového hnutia. Teda označujú sa iba tí, ktorí po prvýkrát v živote budú štartovať na pretekoch tohto formátu a samozrejme sa nikdy nezúčastnili ani na triatlonových pretekoch.
Vyhlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé
Súhlasím s ustanoveniami uvedenými v propozíciách podujatia a budem sa nimi riadiť. Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení v propozíciách. Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a zdravotný stav a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených na prihláške iba organizáciou Slovenská Triatlonová únia a organizátorom podujatia za účelom spracovania výsledkov.
Akvatlon Šurany, 10.07.2016
Prihlasovanie na tieto preteky už bolo ukončené.
Deti - nádeje A(do 9 rokov) a B(10-11 rokov): 100m plávanie - 500m beh
Ml.žiaci/ky (12-13 rokov): 200m plávanie - 1000m beh
St.žiaci/ky (14-15 rokov): 400m plávanie - 2000m beh
dorastenci/ky, juniori/ky, muži/ženy, veteráni/veteránky: 1000m plávanie - 5000m beh
Fit muži/ženy (od 16 rokov) 400m plávanie - 2000m beh

Označte preteky, na ktoré sa chcete závoreň prihlásiť. Vyberte príslušné preteky podľa objemov resp. kategórie (napr. Fit/Open).